Eil.Nr. Pavardė, vardas
1 Egidijus Buika
2 Jolita Staniulevičienė
3 Ramutė Tirūnienė
4 Andrius Mieželis
5 Kristina Arnašienė
6 Zuzana Mažeikaitė
7 Ignas Raškevičius
8 Edmundas Alseika
9 Rima Matulionienė