PAGRINDINĖ PRADINĖS MOKYKLOS VEIKLOS SRITIS – BENDRASIS PRADINIS UGDYMAS (FORMALUSIS IE NEFORMALUSIS)

Pradinio ugdymo tikslas – ugdyti aktyvų, kūrybingą, elementaraus raštingumo ir socialinių, pažintinių, informacinių , veiklos gebėjimų bei bendrųjų vertybių pamatus įgijusį vaiką, pasirengusį mokytis toliau pagal pagrindinio ugdymo programas.

Pradinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis šiomis nuostatomis:

 • ugdymas orientuotas į vaiką,
 • visybiškas,
 • diferencijuotas ir individualizuotas,
 • integralus,
 • orientuojamasi į interpretacijų, o ne reprodukcinį mokymąsi,
 • ugdymo procesas aktyvus, patrauklus ir džiaugsmingas.

,, Pradinio ugdymo bendroji programa“, Vilnius, 2008 m.

* PRIVALOMĄJĮ  UGDYMĄ papildo socialiniai partneriai:

 • Kauno 1-oji muzikos mokykla
 • Kauno plaukimo mokykla,
 • Kauno sporto mokykla ,,Startas“
 • Šachmatų klubas ,,Trys nuliai“
 • Kauno lėlių teatras
 • VDU Švietimo akademija
 • Maironio literatūros muziejus
 • Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla
 • Lietuvos aviacijos muziejus
 • Vytauto Didžiojo karo muziejus

Baigus pradinę mokyklą ugdymas tęsiamas  LSMUG, Kauno jėzuitų gimnazijoje, Jono Pauliaus II-ojo gimnazijoje, Juozo Grušo meno gimnazijoje,  KTU Inžineriniame licėjuje ir kitose  mokyklose.