VERTYBĖS

Didžiausia vertybė – MEILĖ VAIKUI. Siekiame išugdyti vaikuose tikėjimą, viltį, meilę, gerumą, ištikimybę, pagarbą, toleranciją, norą mokytis visą gyvenimą. Vyksta visapusiškas ASMENYBĖS išugdymas.

TĖVŲ ŠVIETIMAS

Organizuojamos paskaitos pagal vaikų amžių:
„Mokyklinė branda“ , „Mokymosi negalės“, „Gabiųjų vaikų ugdymas“, „Lytinis švietimas“, „Meno įtaka asmenybės vystymuisi“, „Sveikas žmogus“ ir kt.

GRAŽIAUSI IR ORIGINALIAUSI MOKYKLOS RENGINIAI

Pirmoji mokslo metų pamoka – spektaklis.
„Senelių šventė“ 2 klasių bendruomenei
„Šokių fiesta“ 3 klasių bendruomenei.
Mokyklos baigimo šventė – koncertas Kauno visuomenei.
Edukacinės išvykos į Rumšiškių liaudies buities ir Anykščių etnografinius muziejus.
Advento koncertas ir dailės darbų paroda bažnyčioje.
Labdaros rinkimas vargingai gyvenantiems.

RYŠIAI SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS

Šv. Dvasios Šilainių bažnyčia, „Caritas“, ŠU Tęstinių studijų institutas, ,,Lėlių teatras“, UAB „Ekskomisarų biuras“, Kauno Jėzuitų, „Santaros“ gimnazijos, „Ryto“, Panemunės, Vilniaus P. Mašioto pradinės mokyklos, vaikų darželiai – „Aušrinė“, „Rasytė“, „Šaltinėlis“, „Vėrinėlis“; Miškų urėdija, M.K. Čiurlionio, Lietuvos Aviacijos, Maironio literatūros, M. ir K. Petrauskų muzikos, P. Stulgos lietuvių tautinės muzikos muziejai, Lietuvos Valdorfo centras, Neodenta , Tautinės kultūros centras, 1-oji muzikos mokykla, VŠĮ Šachmatų klubas „Trys nuliai“, Kauno Pedagoginė psichologinė tarnyba, Žiemos sporto mokykla „Baltų ainiai“, VŠĮ „Saugaus vaiko centras“, plaukimo mokyklos baseinas „Šilainiai“.

MOKYKLOS VALDYMO SCHEMA

MOKYKLOS VADOVAI

Greta Savickė

Direktorė

Greta Savickė, nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. laikinai einanti Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos direktoriaus pareigas.
Įgijusi Švietimo vadybos magistro laipsnį Vytauto Didžiojo universitete, edukologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį Šiaulių universitete, baigusi pradinio ugdymo pedagogikos studijų programą Panevėžio konservatorijoje. Turinti virš 10 metų pedagoginio darbo stažą, vadybinio darbo, viešųjų pirkimų administravimo patirties.
Dirbusi žmogiškųjų išteklių tarnybos vadove, kokybės vadybos sistemų auditore, projektų vadove, mokytoja.
Tel.: +370 37 362544, +370 614 12370, el. paštas: greta.savicke@masiotopradine.lt

Jolanta Venčkauskienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Jolanta Venčkauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Išsilavinimas – aukštasis. 1989 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą, dailės fakultetą. Įgyta specialybė – braižyba, dailė, darbai. Nuo 1989 m. dirbo Kauno dabartinėje Tado Ivanausko progimnazijoje braižybos ir dailės mokytoja. Prano Mašioto pradinėje mokykloje pradėjo dirbti 1997 m. Direktorės pavaduotoja ugdymui – nuo 2001 m.  Turinti II vadybinę kvalifikacinę kategoriją.
Tel.:  +370 37 362544, el. paštas:
jolanta.venckauskiene@masiotopradine.lt

Julius Žeimys

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Julius Žeimys, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, gimęs 1951 m. liepos 7 d. Alytaus rajone. Išsilavinimas – vidurinis. Vedęs. Žmona Birutė mokytoja. Turi du sūnus Dainių ir Aidą. Prano Mašioto pradinėje mokykloje direktoriaus pavaduotoju ūkio reikalams dirba nuo 2011 m. balandžio 1 dienos. Tel.: +370 698 01207, el. paštas: pav.ukiui@masiotas.kaunas.lm.lt.

MOKYTOJAI

Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas Specialybė Mokomieji dalykai Pareigos/
kvalifikacinė kategorija
1 Vida Labunskienė KU, VPU, aukštasis Ikimokyklinis, pradinis ugdymas, edukologijos bakalauras Pradinis ugdymas Pradinių kl. VM ir neformalaus ugdymo mok.
2 Ligita Dudinskienė VDU,
LEU aukštasis
Lietuvių filologija
Edukologijos magistras, švietimo vadyba
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogika
Pradinis ugdymas Pradinių kl. ir neformalaus ugdymo mokytoja
3 Ramutė Tirūnienė ŠPI, VPU, aukštasis Ikimokyklinis, pradinis ugdymas, edukologijos bakalauras Pradinis ugdymas Pradinių klasių VM ir neformalaus ugdymo mok.
4 Saida Šnipienė VPI, aukštasis Ikimokyklinio ugdymo pedagogė, mokytoja, edukologijos bakalauras Pradinis ugdymas Pradinių klasių VM ir neformalaus ugdymo mok.
5 Neringa Marcinkevičienė VDU, aukštasis Mokytojo kvalifikacija, edukologijos magistras Anglų kalba Anglų kalbos VM
6 Greta Kvedaraitė VDU, aukštasis Mokytojo kvalifikacija, magistras Atlikimo menas Muzikos mokytoja
7 Edita Steponavičienė ŠU, VDU, aukštasis Pradinių klasių mokytoja ir edukologijos magistras Pradinis ugdymas Pradinių kl. MM ir neformalaus ugdymo mok.
8 Zuzana Mažeikaitė ŠPI, VDU, aukštasis Pradinis mokymas, edukologijos magistras Pradinis ugdymas Pradinių kl. MM ir neformalaus ugdymo mok.
9 Edmundas Alseika Klaipėdos konservatorija, aukštasis Kultūros švietimo darbuotojas, baletmeisteris-pedagogas Šokis Šokio  MM
10 Laura Šturmienė VDU, KTU, aukštasis Pedagogo kvalifikacija, anglų kalbos filologijos (kalbotyros) magistras Anglų kalba Anglų kalbos VM
11 Vida Judokienė ŠPI, VDU, aukštasis Pradinių klasių mokytoja, edukologijos magistras Pradinis ugdymas Pradinių kl. MM ir neformalaus ugdymo mok.
12  Rima Jurelienė VDI, aukštasis Taikomoji dailė, dekoratyvinė dailė Keramika, dailė Dailės VM, neformalaus ugdymo mok.
13 Kristina Jurskienė ŠU, aukštasis Pradinio ugdymo pedagogika, bakalauras Pradinis ugdymas ir muzika Pradinių kl. MM ir neformalaus ugdymo mok.
14 Asta Žemgulytė ŠPI, VDU, aukštasis Pradinis ugdymas ir muzika, edukologijos magistras Pradinis ugdymas ir muzika Pradinių kl. MM, neformalaus ugdymo mok.
15 Vesta Žukienė ŠPI, aukštasis Pradinis mokymas, bakalauras Pradinis ugdymas Pradinių kl., MM, neformalaus ugdymo mok.
16 Ingrida Žemantauskienė ŠU, aukštasis Pradinių klasių mokytojo ir nepamokinės meninės veiklos organizatorius bakalauras Pradinis ugdymas Pradinių kl. MM ir neformalaus ugdymo mok.
17 Jolita Staniulevičienė VU, ŠPI, aukštasis Pradinio mokymo pedagogika, ikimokyklinio mokymo pedagogika ir psichologija Pradinis ugdymas Pradinių kl. MM ir neformalaus ugdymo mok.
18 Rūta Lingytė VDU, aukštasis Mokyklinė psichologija, psichologijos mokslų magistras IV kategorijos psichologė
19 Rima Matulionienė ŠPI, aukštasis Pradinis ugdymas ir muzika, bakalauras Pradinis ugdymas Bibliotekininkė,

pradinių kl. MM

20 Rima Jankevičienė ŠU, aukštasis Specialiosios pedagogikos bakalauras Logopedė metodininkė
21 Kęstutis Lapiniauskas VDU, aukštasis, religijos pedagogika Teologijos bakalauras Tikyba Tikybos mokytojas
22 Jolanta Venčkauskienė ŠPI, aukštasis Dailės darbai, braižyba Dailė Dailės MM

SPECIALISTAI

Rūta Lingytė

Psichologė

Tel. Nr.: +370 687 96706
El. paštas: ruta.lingyte@masiotopradine.lt

Rima  Jankevičienė

Logopedė

SPECIALISTŲ DARBO GRAFIKAS 2020 – 2021

Savaitės diena Psichologė

Rūta Lingytė*

Logopedė

Rima Jankevičienė**

Bibliotekininkė

Rima Matulionienė

Visuomenės sveikatos specialistė

Ligita Diliūtė

PIRMADIENIS 8.00-13.00 14.00-18.00 8.00-15.00
ANTRADIENIS 8.00-13.00

13.30-17.30

12.00-18.00 8.00-13.00 8.00-14.30
TREČIADIENIS 8.00-13.00

13.30-16.30

12.00-16.00 10.00-14.00 8.00-14.30
KETVIRTADIENIS 14.00-17.00 11.00-15.00 8.00-14.30
PENKTADIENIS 14.00-15.00

* Kviečiame psichologo konsultacijoms registruotis iš anksto, telefonu +370 687 96706 arba el. paštu: ruta.lingyte@masiotopradine.lt
**Esant poreikiui, konsultacijų laikas derinamas asmeniškai. Užsiėmimai vyksta dažniausiai 2 kartus per savaitę pagal mokyklos direktoriaus patvirtintą darbo tvarkaraštį.

PARAMA

Mūsų mokyklai, kuriant bei tobulinant mokinių ugdymosi sąlygas, edukacines aplinkas, labai svarbi Jūsų parama.

Jeigu turite galimybių ir norite paremti Kauno Prano Mašioto pradinę mokyklą finansiškai, prašome pervesti Jūsų numatytą paramos sumą į mokyklos sąskaitą.

Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos rekvizitai:

Paramos gavėjo identifikavimo numeris: 191642688

Paramos gavėjo pavadinimas – Kauno Prano Mašioto pradinė mokykla

Buveinės adresas – Rasytės g.1, Kaunas

Banko pavadinimas – Swedbank

Banko kodas – 7300

Sąskaita – LT157300010086815368

Mokėjimo paskirtis – parama mokyklai.

Kartu galime pasiekti daugiau! Dėkojame Jums!