Komisijos, darbo grupės pavadinimas Pirmininkas Sekretorius Įsakymas Nariai
Mokytojų metodinė grupė Mokytoja Vesta Žukienė Ramutė Tirūnienė 2017-06-20 , protololo Nr.3 Visi mokyklos mokytojai
Vaiko gerovės komisija (VGK) Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Venčkauskienė Mokytoja

Neringa Marcinkevičienė

2020-09-01

V-66

Direktorė Greta Savickė psichologė Rūta Lingytė, logopedė Rima Jankevičienė, mokytojai: Rima Matulionienė, Kristina Jurskienė, Kęstutis Lapiniauskas, sveikatos priežiūros specialistė Ligita Diliūtė
Medžiagų nurašymo komisija Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Venčkauskienė 2019-08-23

V-48

Mokytojas Edmundas Alseika, raštvedė Dalia Valikonienė
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacinė komisija Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Venčkauskienė Mokytoja Vida Judokienė 2019-09-25

Nr. V-74

Mokytojos: Vesta Žukienė, tėvų atstovė – Dalia Simanavičienė

Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Laura Papievienė

Tarifikacinė komisija Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Venčkauskienė 2014-06-02

V-39

Mokytojas Vesta Žukienė, Kristina Jurskienė
Neformalaus ugdymo programų vertinimo darbo grupė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Venčkauskienė 2014-06-25

V-39

Mokytojai: Ramutė Tirūnienė, Edmundas Alseika
Švietimo stebėsenos tvarkos aprašo ir rodiklių sudarymo darbo grupė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Venčkauskienė 2014-05-30

V-38

Mokytojos: Rima Matulionienė, Vida Labunskienė
Vidaus audito darbo grupė Pradinių klasių mokytoja Asta Žemgulytė 2019-01-04

V-2

Mokytojos: Aurelija Kazlauskaitė-Dičmanė, Vida Labunskienė
Supaprastintų pirkimų organizavimo darbo grupė Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Julius Žeimys 2017-06-06

V-57

Mokytoja Asta Žemgulytė, informacinių ir komunikacinių technologijų specialistai Linas Kozlovskis ir Ramūnas Valiulis, ūkvedys Mindaugas Lučkauskas