Komisijos, darbo grupės pavadinimas Pirmininkas Sekretorius Įsakymas Nariai
Mokytojų metodinė grupė Mokytoja Ingrida Žemantauskienė Mokytoja Asta Žemgulytė Metodinės gr. 2021-06-17 , protokolo Nr.4 Visi mokyklos mokytojai
Vaiko gerovės komisija (VGK) Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Venčkauskienė Mokytoja Neringa Marcinkevičienė 2020-09-01

V-66

Direktorė Greta Savickė psichologė Rūta Lingytė, logopedė Rima Jankevičienė, mokytojai: Rima Matulionienė, Kristina Jurskienė, Kęstutis Lapiniauskas, sveikatos priežiūros specialistė Ligita Diliūtė
Medžiagų nurašymo komisija Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Venčkauskienė 2019-08-23

V-48

Mokytojas Edmundas Alseika, raštvedė Dalia Valikonienė
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacinė komisija Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Venčkauskienė Mokytoja Vida Judokienė 2019-09-25

Nr. V-74

Mokytojos: Vesta Žukienė, tėvų atstovė – Dalia Simanavičienė

Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Laura Papievienė

Tarifikacinė komisija Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Venčkauskienė 2014-06-02

V-39

Mokytojas Vesta Žukienė, Kristina Jurskienė
Neformalaus ugdymo programų vertinimo darbo grupė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Venčkauskienė 2014-06-25

V-39

Mokytojai: Ramutė Tirūnienė, Edmundas Alseika
Švietimo stebėsenos tvarkos aprašo ir rodiklių sudarymo darbo grupė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Venčkauskienė 2014-05-30

V-38

Mokytojos: Rima Matulionienė, Vida Labunskienė
Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė Pradinių klasių mokytoja Vida Judokienė 2021-10-07

V-79

Mokytojos: Saida Šnipienė, Edita Steponavičienė, psichologė Rūta Lingytė
Supaprastintų pirkimų organizavimo darbo grupė Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Julius Žeimys 2017-06-06

V-57

Mokytoja Asta Žemgulytė, informacinių ir komunikacinių technologijų specialistai Linas Kozlovskis ir Ramūnas Valiulis, ūkvedys Mindaugas Lučkauskas