Gerbiama mokyklos bendruomene,

Vasario 16-oji – tautos pasididžiavimo, vienybės, stiprybės, drąsos ir meilės Lietuvai šventė.
Sutikime ją su viltimi ir tikėjimu mūsų valstybe.
Tegul ši diena paskatina naujiems, svarbiems darbams, ambicingiems tikslams.
Didžiuokimės savo šalies praeitimi, tikėkime jos ateitimi, gerbkime savo krašto tradicijas.
Būkime laisvi, drąsūs, pilietiški ir atsakingi visuomenės nariai.

Gražios šventės Jums ir Jūsų artimiesiems.

Nuoširdžiai, mokyklos administracija