2a, 2b, 2c, 3b ir 4b klasių mokiniai dalyvavo „Swedbank“ inicijuotoje didžiausioje nuotolinėje pamokoje „Mokonomika“, kuri vyko sausio 21 d.

Integracinė diena ,,Mokonomika“ (,,Piniginė, kokios niekas neturi: misija įmanoma“, ,,Ar verta dėrėtis su mitinėmis būtybėmis?“, ,,Gamtos ištekliai: ar gali mūsų planeta pavargti?“, ,,Kaip išmokti daryti stebuklus?“, ,,Mažais žingsneliais svajonės link“. )

SVARBU: „Mokonomikos“ pamoka prisideda prie UNICEF ir UNESCO rengiamos „Didžiausios pamokos pasaulyje“, kurios tikslas kurti inovatyvias švietimo priemones, įgyvendinant Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus.

Dalinamės akimirkomis iš renginio.