Mokykla nuo 2019 m. įsitraukusi į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą, todėl sveikatos stiprinimas mums labai aktualus ir COVID- 19 pandemijos metu.  Balandžio 28 d. visos mokyklos mokiniai ir mokytojai dalyvavo švietėjiškos sveikos gyvensenos renginyje – projekte ,, Sveiki, stiprūs ir laimingi“. Renginį vedė tarptautinių ir Lietuvos jogos seminarų, projektų organizatorius ir vykdytojas Vytis Zabulėnas ir Kauno karate klubo ERA vadovė, zumbos stovyklų iniciatorė ir trenerė Anželika Urbonienė.