Mokyklos mokiniai, tėveliai, mokytojai 2020 m. gruodžio, 2021 m. sausio mėnesiais prisijungė prie Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos organizuojamos skaitymo skatinimo programos akcijos „Tėčiai skaito vaikams“, nes SKAITYMAS SUARTINA.

Džiaugiamės, kad šis projektas paskatino tėčius leisti prasmingą laiką su vaikais, kartu atrasti knygos pažinimo džiaugsmą.

Mokyklos bibliotekininkė
Rima Matulionienė