• Mokykla 2022 metais dalyvauja tarptautinėje programoje DARNI MOKYKLA. Tai būdas mokyklos bendruomenei prisijungti prie globalių problemų sprendimo bei prisijungti prie pasaulinių tikslų vystymo;
• Programos formatas padeda įtraukti moksleivius į mokyklos planuojamas veiklas, tai yra patraukli ugdymo forma, kuri padeda ne tik formuoti sąmoningą moksleivio mąstymą, bet ir keičia jo vartojimo įpročius.
• Pasirinktos veikloms šios sritys:
Energija
Biologinė įvairovė
Darni ugdymo įstaigos bendruomenė
• Įgyvendinti šie projekto etapai:

Veikla Laikas Atsakingas Rezultatas
Savanorystės skatinimo inicaityvos:

talkos Šilainių mikrorajone.

04 mėn. Julius Žeimys Mokiniai ugdėsi dalykines, pažinimo, asmenines kompetencijas.

Mokiniai, dalyvaudami talkoje, būdami gryname lauke gerino savijautą.

Tyrimas “ Mokyklos vidaus temperatūros stebėjimas klasėse” (1-4 klasių mokiniai). 05 mėn. Asta Žemgulytė Mokiniai ugdėsi komunikavimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijas.

Moksleiviai stebėjo temperatūrą klasėse ir užrašė.

Sužinojo kokia temperatūra pagal higienos normas turi būti klasėse.

Pamokos lauko klasėje. 04,05,06 mėn. Jolanta Venčkauskienė Mokiniai ugdė dalykines, pažinimo, kompetencijas.

Įkurtoje lauko klasėje šiltuoju metų laiku vykstančios pamokos labiau motyvavo mokinius; klasių mokytojai organizavo patirtinio mokymosi pamokas.

Augalų, medžių stebėjimas, piešmas, lipdymas dailės pamokose (dailės, keramikos mokytojai) 06 mėn. Rima Jurelienė Mokiniai ugdėsi dalykines ir pažintines kompetencijas

Stebėdami augmeniją, piešdami, lipdydami, mokėsi atskirti įvairias medžių rūšis.