Į pradžią     

 Svetainė atnaujinta: 2016 06 30

 
Neužgauk mažo, nes jame didelį užmuši.
P. Mašiotas    

Paskutinį kartą skyrelis atnaujintas 2016 05 16

MOKINIŲ MAITINIMAS


Nuo 2015 m. gruodžio 16 d. mokinius maitina UAB "Atata".
Meniu viešai skelbiamas nuo 2016 m. sausio 11 d., suderinus su Kauno visuomenės sveikatos centru, 15 d. laikotarpiui.
MOKESTIS UŽ MAITINIMĄ PRIIMAMAS 7.30 – 10.30 VAL.
UAB telefonas informacijai :8 638 08133

Valgiaraštis:
2016.05.16 - 2016 05.27.
2016.05.02 - 2016 05.13.
2016.04.06 - 2016 04.29.
2016.03.01 - 2016 03.18.
2016.02.01 - 2016 02.26.
2016.01.11 - 2016 01.29.


Mokiniai 1 k. per savaitę gauna pieno produktų pagal Europos Sąjungos remiamas programas "Pienas vaikams" ir "Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose".

Kauno miesto savivaldybės sprendimas "DĖL PAILGINTOS DIENOS (POPAMOKINĖS VEIKLOS) GRUPĖS PASLAUGOS TEIKIMO KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖSE ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO"

MOKINIŲ VEŽIOJIMAS


Pageidaujantys savo vaikams gauti nemokamus visuomeninio transporto bilietus kreipiasi su raštiškais prašymais į direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams Julių Žeimį. Prašyme reikia nurodyti autobuso maršrutą ir firmą, kuri turi teikti paslaugą. Telefonas pasiteiravimui - 238891.


Vaikų privatumo apsauga internete
Valdorfo pedagogika Lietuvoje...