Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos Švietimo mainų paramos fondo ERASMUS+ programos KA1 projektas (KA122-SCH – Short-term projects for mobility of learners and staff in school education) gavo finansavimą!!!

Projekto „Pozityvi ir įgalinanti mokykla“ atsiradimą inspiravo išsikelti mokyklos veiklos tikslai – įtraukaus ugdymo modelio stiprinimas ir lyderystės bei pozityvaus bendradarbiavimo skatinimas tarp bendruomenės narių.

Mūsų mokykla šiemet ir kitais metais ypatingą dėmesį skirs pedagogų, pagalbos specialistų, darbuotojų, atsakingų už ugdymo proceso organizavimą, profesinių kompetencijų tobulinimui. Siekiame būti nuolat besimokančia organizacija, mokykla, kuri auga ir mokosi drauge su mokiniais, išlaikant aukštą mokymo kokybę ir nuolat ieškant naujų, veiksmingų mokymo metodų, būdų ir įrankių, padedančių optimaliai ugdymą nukreipti į kiekvieno mokinio individualius gebėjimus.

Projekto veiklos padės pastiprinti pagalbos mokiniui specialistų ir mokytojų bendradarbiavimą, siekiant kuo ankstesnio mokinio gebėjimų „atpažinimo“, pagalbos ir reikiamų mokymo sąlygų, efektyvių metodų parinkimo, pažangos stebėsenos ir veiksmingesnio bendradarbiavimo su tėvais bei kitomis suinteresuotomis grupėmis.

Naudojantis Erasmus+ programos suteiktomis galimybėmis, sieksime gerinti ugdymo kokybę, stiprinant atvirą inovacijoms, demokratišką mokyklos švietimo bendruomenę, kurios veikla pagrįsta stipriomis socialinėmis ir tarpkultūrinėmis vertybėmis.